Рекомендації щодо оформлення інформаційного запиту

             Згідно з Законом України публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

            Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі .

Письмовий запит подається  у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі

            Для оформлення інформаційного запиту звертатися:

телефон: 04852-2-55-11; 04852-2-55-10

письмово:  67602, Одеська область, Одеський район, м.Біляївка, проспект Незалежності, 9, Біляївська міська рада (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

e-mail:otg@bilyaivka.odessa.gov.ua

       Заповнити спеціальну форму запиту на інформацію можна на 1-му поверсі будівлі Біляївської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, місто Біляївка, проспект Незалежності, буд. 9.

Форма для подання письмового запиту на отримання інформації

 

Розпорядник інформації

Біляївська міська рада, 67602, м.Біляївка, проспект Незалежності,9,  тел.: 04852-2-55-11

Прізвище, ім’я та по батькові (найменування) запитувача (прізвище, ім’я та по батькові представника запитувача)

 

 

 

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується,

або загальний опис інформації, що запитується

 

Прошу надати відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

(вказати поштову адресу)

 

 

або

Факсом (вказати номер факсу)

 

або

Електронною поштою (вказати е-mail)

 

 

Контактний номер телефону

 

Дата запиту, підпис

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше як 10 сторінок.